Žinoti

Drįsti

Sakyti


el.paštas ginta10@hotmail.com

telefonas +37068764754

konsultuoju klientus realiai ir internetu, kliento gyvenimo įžvalgai  skiriama 1 h