Posts Tagged 2009

2009

ŽEMĖS BUIVOLO METAI

Metų vibracinis skaičius – 11- pagal tekstą iš Andreas Hasselqvisto maldyno ,, Dvasiškas širdies budintojas,, [ 1680 ] :

Vienuolika liko po Judo,

Vienuolika Jėzų paliko,

Vienuolikai Jis savo žaizdas rodė,

Vienuolikai davė raktus,

Pirm vienuolikos dangun žengė,

Vienuoliktą valandą garbę teikia.

O K. Altonenas knygoje ,, Pažink savo skaičių-pažink save,, teigia : ,, Šio skaičiaus paveiktas žmogus tampa idealistu ir svajotoju. Jis susikuria kitoniškų tikrovių ir vaizdinių pasaulį. Visą mato ir aiškina mąstydamas apie didžius siekius.

Budizme bodisatva Avalokitešvara / padedantis žmonėms pasiekti laimės šalį/ pasirodo įvairiais pavidalais: viename iš jų dominuoja 11 galvų ir tūkstantis rankų, o kitame 8 rankos ir 11 galvų.

Senųjų laikų bažnyčios tėvai 11- ą laikė nuodėmės, ištvirkavimo bei nesaikingumo skaičiumi, nes jis vienu viršija 10 Dievo įsakymų skaičių.

Žydų ortodoksai manė, kad Dievo vardas niekada negali būti sudarytas iš vienuolikos raidžių. 11-a neša naikinimą, pražūtį, dar vadinamas nelaimės skaičiumi, bet tampa geru, kuomet jis suskaidomas į ,,1-ą,, ir ,,1-ą,,. Tuomet jis tampa pusiausvyros, diplomatijos, susikalbėjimo simboliumi.

Vokietijos kraštuose 11 buvo laikomas komiko-juokdario skaičiumi.Kelno rudens karnavalas prasideda 11.11, o jį atstovauja 11-os narių taryba.

Dauguma komandinių žaidimų turi po 11 žaidėjų/ futbolas, ledo riedulys/ , o 12- tas treneris, blogas ženklas komandai turėti 13-uoju trenerio pavaduotoją…

Mato evangelijoje [20:6] Jėzus sako, kad viena ar kita nutinka ,, 11 -tą valandą,, . Šiuo atveju skaičius 11 reiškia paskutinę galimybę, galima suspėti, tik reikia paskubėti iki 12-os h, nes jai išmušus neliks jokių galimybių.

2009-ųjų sėkmės raktas

Šiais metai būtina turėti aiškiai apibrėžtą gyvenimo strategijos tikslą. Tie, kas nesugebės atsiriboti nuo aklo keršto, mąstymo ribotumo – pasmerks save 12-os metų ,,įšalui,, .Apie tokius žmones nieko nevyks, jie nesugebės atsikratyti negandų ir regreso.

TAI KAS NEŠ SĖKMĘ : pareigingumas, metodiškumas, susilaikymas, saikas, savarankiškumas veiksmuose. Jeigu sugebės nedejuoti – seksis finansiniuose reikaluose.

PAVOJAI – kils didelė pagunda pasiduoti masinei suirutei, nevaldomos bandos sindromui. Fanatizmas įvairiose gyvenimo sferose , dar vienas pavojus tykantis Buivolo periode.

2009-01-26- BUIVOLAS-VANDENIS

Dauguma žmonių ,,klos,, 6 ar 12-ai metų ,,pamatą,,, nes šiais metais priimti sprendimai, neš žymias permainas likime , tai momentas kuomet mes turime galimybę žymiai pagerinti savo ateities ,,dividendus,, sukurti ilgalaikę gerovę, nubrėžti karjeros gaires, realizuoti naujus projektus, taip pat puikus periodas norintiems keisti darbą, keisti gyvenamąją vietą ar šalį. Kursis naujos koalicijos , draugijos, partijos. Tiesą pasakius, metų ramiais pavadinti negalima , būsime lyg ,,dideliame prekybos centre, kur vyksta akcijos ir išpardavimas ,, ir tik tie, kas žinos ko nori, bus išrankūs, nepasiduos godumui, sugebės atsijoti esminius dalykus nuo šalutinių, sugebės atsikratyti nereikalingų įsipareigojimų bei slegiančių santykių, tie metų gale galės švęsti pergalę…Šių metų gegužė gimdys planus , bet realizuoti pavyks tik rudenį. Spalis ir lapkritis – labai kūrybiškas metas, karjerai labai palankus gruodis.

Lietuva randasi po Vėžio ženklu, o BUIVOLO – VĖŽIO derinys jai duoda labai kontrastišką ir permainingą periodą. Tai laikotarpis kuomet liaudyje sakoma ,,nesueina galai,, , nes baigiasi vieni įsipareigojimai, bet kitiems pradėti ar pratęsti nėra palankių sąlygų…normali įvykių eiga bus tik tuomet garantuota, jeigu bus sugebėta laiku pripažinti savo praeityje padarytas klaidas, bus noras jas taisyti ir tik tie, kas elgsis drąsiai ir ryžtingai – sugebės ,,buivolą pakinkyti,, – ,, korida ,, bus laimėta. Labai išmintingai elgsis tie valstybės tarnai, kurie sugebės nenusisukti nuo senų partnerių, ryšių : ,, senas draugas geriau nei du nauji ,, intuicija , diplomato nuojauta , tai šių metų strateginis vedlys. Pirma kovo pusė palanki tarptautiniams kontaktams, naujiems projektams, patikimai partnerystei. Balandis-gegužė-tai sėkmingas laikotarpis spręsti finansų, karjeros klausimus. Verslas stabiliau pasijaus tik liepos antroje dekadoje, rugsėjį priimti ekonominiai sprendimai, projektuos ilgalaikį šviesų periodą ateityje, kuris pasijus tik po trejų metų. Metų pabaiga leis mums pamatyti mūsų valstybės reikšmę ir paskirtį, pasauliniame kontekste.

XV-Arkanas[paslaptis]

15-ta vyriausybė –

senovės išminčiai apie skaičių 15-a būties knygoje rašė: ,,kas tu bebūtumei, žemės sūnau, puoselėk senus ąžuolus, nekreipk dėmesio į žaibą, kuris po daugelio metų juos suskaldo, bet juk ilgą laiką jų žaibas nelietė…,,

INTUITYVI 15-os REIKŠMĖ

Jūs galvojate, kad šėtonas užgrobė jūsų sielą…? O gal jums atrodo, kad neįmanoma ištrūkti iš nuodėmių rato? Pažvelkite atidžiau, juk visi savo iliuzijų ir baimių įkaitai…Kas tai bebūtų: seksas, lošimas, alkoholis, narkotikai, gobšumas ar melas, šią iliuziją pasiėmėte patys, tad tik patiems ir valioje to atsikratyti, pradedant naują gyvenimo etapą…, o naujajame etape vėl gi jūsų valioje leisti toms ,,ydų piktžolėms dygti ar ne,,.

FILOSOFINĖ 15-os REIKŠMĖ

,, Tu mąstai ir kalbi taip, lyg nepripažintum šešėlių, o tai reiškia ir blogio. Ar nesiteiktum pamąstyti : ką gi tas tavo GĖRIS darys, jei nebus BLOGIO, kaip atrodys Žemė be šešėlių…? Juk šešėlius kuria tiek gyvi tiek negyvi tvariniai: šešėlį turi kalavijas, bet jį turi ir drugelis, ir medis…Ar tik nesumanei, norėdamas gėrėtis gryna ŠVIESA, sunaikinti Žemės?

XV – as arkanas simbolizuoja visų tvarinių šešėlinę pusę.Blogis gali užgimti tik materialioje formoje, nes be materijos jis neegzistuoja…Šėtonas visada stengsis mus įtikinti, kad jis neegzistuoja, kad jo paprasčiausiai nėra, o mes įdealūs…ir t.t.Pažvelkite į save be baimės, nes tik baimė duoda iškreiptą veidrodinį atspindį, šio iškreipto vaizdo ekrane mes pamatysime ir juodąją magiją, ir griaunančiąją jėgą, baimės fone begimstančią kolektyvinę isteriją, fanatikų-inkvizitorių minią, kurie Dievo vardu degina žmones[raganius], idomu, kuris gi čia Biblijos Dievas trokšta žmogaus kančios energijos…? Vienintėlis tos energijos pradas ir kokybė – tai kančia, chaosas, anarchija, dvasinė betvarkė, tai yra puikus šėtono ,,maistas,, ir tik mūsų valioje – leisti ar neleisti toms baisybėms mumyse gyvuoti, bujoti, nes tų ydų šeimininkai esame mes, bet mes nesame laisvi nuo savo geismų ir norų. Jeigu sugalvojai kerštauti – iškask dvi kapo duobes iš karto, nes beveik nėra ribos tarp budelio ir aukos…

15-to arkano globėjas yra SATURNAS, o tai reškia ,,STRUKTŪROS,, – ,,STRUKTŪRIZACIJA,, visa ko.

,,Dievas, atėjęs į Žemę, davė žmonėms Tikėjimo tiesas, bet iš karto paskui Jį atlėkęs velnias , sukūrė religijas…,,

2009-01-26-LIETUVOS astrologinė prognozė

I – būstas-VIDAUS POLITIKA:

15-as didysis Arkanas [ ŠĖTONAS ]- realybės iškraipymas, baimės, neryžtingumas, sumaterialėjimas.

Valdžios žodžiuose daug politikavimo, demagogijos,veiklos imitacij0s, tačiau mažai konstruktyvių veiksmų sprendžiant valstybės-perspektyvos klausimus. Vidaus politikos sprendimai mokesčiais slėgs eilinio piliečio pečius, o valdžios akys bus nukreiptos į piliečių asmeninį turtą ir pajamas [ ko gero sugalvos naują apmokestinimo sistemą…]

II – būstas- METINĖS PAJAMOS, PERKAMUMAS< BANKAI< BIRŽOS>NACIONALINĖ VALIUTA

8-as didysis Arkanas[JĖGA] – energija, veiklumas, jėga, pusiausvyra.

Nacijos gerove tampa tik žmonių meistriškumas, kultūrinis bei mokslinis intelektas – tai galima bus parduoti, bet TAI bus ir apmokestinta, nes biudžeto kišenės tuščios…Lietuvos ateities perspektyviausios pajamos bus iš tranzitinio mokesčio, vežėjų paslaugų, eksploatacijos , nuomos paslaugų, kreditų…visa tai matosi kaip kažkieno UAB-as, tik pagrindinio akcijų paketo savininkas – ne Lietuvoje…

III – EMIGRACIJA, SUSISIEKIMO TRANSPORTAS, KOMUNOKACIJOS, KATASTROFOS

12 – as didysis Arkanas[ PAKARUOKLIS ] – tvarka virstantis chaosas, vertybių sistemos perversmas…

Nusimato dideli projektai ir finansai kelių, geležinkelių, komunikacijų, reklamos srityse…Šalia šių puikių virsmų, vis tik augs mirtingumas keliuose, daugės mirčių, dėl pavėluotos ar tiesiog nesuteiktos pagalbos.

IV – ŽEMĖS ŪKIS, STATYBOS, SUKILIMAI

10 – as didysis Arkanas – [ FORTŪNOS RATAS ]- periodo užbaigimas, permainos, tas kas viršuje – tampa apačioje ir atvirkščiai…

Smulkus verslas, žemdirbiai, bedarbiai kils maištui, minia bruzdės…Permainos vyks, bet bus blokuojamos , vilkinamos, be kovos niekas nieko negaus, keturiems metams dauguma privačių įmonių stabdis veiklą, daug žmonių išvyks, pastovių gyventojų bus tik keturiasdešimt procentų.

V – MOKYKLOS, AUKŠČIAUSIAS TEISMAS, DIPLOMATAI

14-as didysis Arkanas [ PUSIAUSVYRA ]- laikas, smulkmeniškumas, balansas, prostitucija

Kils chaosas švietimo sistemoje, kursis privačios mokyklos, aukščiausias Teismas bus įsuktas į intrigų ir provokacijų atmosferą, vieną iš lošimų namų sudrebins skandalas, augs nepilnamečių prostitucija.

VI – SVEIKATA, POLICIJA, KARIUOMENĖ, TARNAUTOJAI

O – is didysis Arkanas[ KVAILYS]- Materija, nesąmonės, manija, nekompetencija, rizika

Valstybės mastu sveikatos sistema bei policija tampa šešėliais, statusas yra, o funkcijos ne…Kariuomenės ateitis- alternatyvi tarnyba, bei kūrimas profesionalių pajėgų – gali būti sujungta su vidaus kariuomene.

VII – NACIJA, ANTISOCIALINĖS ORGANIZACIJOS, NUSIKALSTAMUMAS, MOTERS STATUSAS

16-as didysis Arkanas[ BABILONO BOKŠTAS]- Staigūs pokyčiai, katastrofa, išnykimas

Metai bus pažymėti mergaičių gimstamumu, per vienus metus tauta neišnyks, bet mūsų tauta stovi ant nacionalinio retušavimo pasauliniame kontekste, daug migruos, tauta išsigims, moters statusas… – tokio mūsų šalyje nėra, nes pagal ženklus- mūsų moterys Amazonės – viskas – apie viską – visame kame – palikta spręsti joms pačioms… Kursis keistos antisocialinės ir antinacionalinės organizacijos, kurias teismas uždraus, nusikalstamumas pasieks 1990-93 metų lygį, plūstelės aferistų ir korupcijos banga.

VIII – VALIUTOS STANDARTAS, GIMSTAMUMAS-MIRTYS,DRAUDIMAS, IŽDAS

21-as didysis Arkanas[ PASAULIS]- vieno etapo baigtis, kito pradžia, ateities projektai, sena išeina- nauja praeina pro šalį…[?]

Visų pirma laukia nuostoliai tiek draudikų, tiek apsidraudusiųjų, valiutos standartas išlieka, bet keičiasi nominalas, suklestės privatūs kreditoriai, kursis nauji bankai, turto banko laukia reformos- galima privatizacija, šie metai daugiau gyvybių išneš nei atneš…, iždas su įšaldytu turtu, bet pilnėjimo nesimato dar penkis metus.

IX – AUKŠTASIS MOKSLAS, UŽSIENIO REIKALAI, ATMOSFEROS KLIMATAS

6-as didysis Arkanas [ ĮSIMYLĖJĖLIAI]- besiplečiantis akiratis, pagundos, heksagrama, kūryba, tobulumas, žmogaus skaičius.

Bus ZIP- inamos [glaudinamos] aukštojo mokslo įstaigos, jaunimas studijoms rinksis užsienio valstybes, visi atsitokės tik po trejų metų, 2009-ųjų antras pusmetis atneš vadovų kaitą, labai realu, kad užsienio reikalų ministre taps moteris, premjero kėdėn klestelės jaunas vyras, bet laikinai…Lietuvos laukia atšiaurus klimatas, galimi škvalai, gamta bus lyg išdurnėjusi, slegis šokinės ne ką prasčiau, už lakūnų-komonautų paruošimą perkrovoms…

X- NACIJOS VEIDAS PASAULIO KONTEKSTE

4-as didysis Arkanas [ TĖVAS, IMPERATORIUS]- valdžia, įstatymas, palaikymas, stabilumas

Prezidentu taps žmogus, puikiai išmanantis įstatymus, turintis įtakingųjų palaikymą, sugebės ramiai, bet stabiliai vesti tautą ir šalies politiką stabiluman, galimas įstatymų pakeitimas, susietas su prezidento statusu ir rinkimais [ ateinantis vadovas turės problemų su eisena ir laikysena…?][gal gi ne šlubas…?]

XI- VALSTYBĖS PROJEKTAI, MERIJOS, ATLYGINIMAI, VIEŠOJI POLICIJA

13-as Arkanas [ MIRTIS ]- Transformacija, perorganizavimas, seno baigtis-naujo pradžia

Valdančioji partija nesugebėjusi laiku priimti reikiamų sprendimų, rudenį turės persistumdyti kėdėmis, kils streikai struktūrų sistemoje, galimas perversmas metų antroje pusėje, bus perorganizuota merijų sistema, tautos išrinktieji vienas kitą skandins skandaluose ir pilstysis pamazgomis …[gal etikos sargai užmigo…?]

XII- SLAPTOS DRAUGIJOS, VSD, EPIDEMIJOS, KALĖJIMAI, ASMENINĖ VALDŽIOS KORESPONDENCIJA

11-as didysis Arkanas [ KARMA]- jėga, struktūros, šešėliai, slaptumas, pavojai, nepaperkamas, sunki ranka

,,Kažkieno geležinė ranka,, kontroliuos ir be skrupulų tvarkysis šalyje tiek su valdžiai neįtikusiais, tiek ir su verslo partneriais, galima špionažo banga, bus padaryta fatališka klaida – dėl biudžeto ,,skylių,, galimas masinis paleidimas nuteistųjų- tai atneš neprognozuojamas pasekmes eiliniams piliečiams…Tik, štai kažkodėl matosi atstumtas raštas rankoje su siūlymu priverstiniam darbui laisvės atėmimo įstaigose…[ Tikra bananų šalis, o gal bananas, nuo to daikto, kuriuo mušama…? ]

[šios svetainės medžiaga yra asmeninė nuosavybė, tad nepatartina joje esančios informacijos platinti, bei įtikėti pateiktomis mintimis, lygiai taip, kaip kvaila būtų įtikėti sapnų tikroviškumu….]