Posts Tagged Astronomijos istorija

Astronomijos istorija

1750 – ŲJŲ METŲ VEIDRODINIS TELESKOPAS. SU ŠIOS KONSTRUKCIJOS TELESKOPU DIRBO NIUTONAS, BEI PATABULINĘS KONSTRUKCIJĄ – LOMONOSOVAS STEBĖJO VENEROS ATMOSFERĄ IR SAULĖS PROTUBERANSUS. GALIO KOMETA VIRŠ PARYŽIAUS 1750 M. JĄ ŽEMĖS GYVENTOJAI GALI STEBĖTI KAS 75 – ERIS METUS.

ANGLŲ ASTRONOMAS EDMUNDAS GALIS [1656 – 1742], KURIO VARDĄ TURI GRINVIČIO OBSERVATORIJA.

VOKIEČIŲ MOKSLININKAS, ASTRONOMAS, MATEMATIKAS, GEODEZISTAS, FUNDAMENTALIOS IR PRAKTINĖS ASTRONOMIJOS PRADININKAS FRIDRICHAS VILHELMAS BESELIS [1784 – 1846]

1675 – AISIAIS METAIS PASTATYTA GRINVIČIO OBSERVATORIJA

XIX a. PABAIGOS MASKVOS OBSERVATORIJA

REPSOLDO MERIDIANŲ RATAS MASKVOS OBSERVATORIJOJE

DŽOVANI DOMENIKAS KASINI [1625 – 1712], ASTRONOMAS IR PIRMASIS PARYŽIAUS OBSERVATORIJOS DIREKTORIUS

SAULĖS UŽTEMIMAS MĖNULYJE

ŽVAIGŽDYNAI

„BANGINIO” ŽVAIGŽDYNAS. DEŠINĖJE NUO GALVOS – „ŽUVŲ” ŽVAIGŽDYNO DALIS, O DEŠINĖJE NUO UODEGOS – „VANDENIS”.

„AVINO” ŽVAIGŽDYNAS – KADAISE JIS BUVO VADINAMAS „AUKSINIS RUNO”.

„ARGONAUTŲ LAIVAS”.

„DVYNIŲ” ŽVAIGŽDYNAS – KAIRĖJE – POLUKSAS, O DEŠINĖJE – KASTORAS.

„DYDŽIOJO ŠUNS” ŽVAIGŽDYNAS.

APAČIOJE IŠ DEŠINĖS – „DIDIEJI GRĮŽULO RATAI” – VIDURYJE – „MAŽIEJI GRĮŽULO RATAI” – VIRŠUJE – „DRAKONO” ŽVAIGŽDYNAS.

CENTRE: „GULBĖS” IR „LYROS” ŽVAIGŽDYNAI. APAČIOJE : „LAPĖS” IR „ERELIO” ŽVAIGŽDYNAI.

„FENIKSO” ŽVAIGŽDYNAS, ŠALIA „ERIDANO” ŽVAIGŽDYNAS, ŽEMIAU MATOMI : „LAIKRODŽIO”, „PIETINĖS HIDROS” , DIDYSIS IR MAŽASIS MAGELANO ŪKAI, O VIRŠUTINIAME DEŠ. KAMPE – „GERVĖS ” ŽVAIGŽDYNAS.

„GYVATNEŠIO” ŽVAIGŽDYNAS, VIRŠUJE – „HERKULESO” DALIS, DEŠINĖJE – DALIS „SVARSTYKLIŲ” ŽVAIGŽDYNO, PO „GYVATNEŠIO” KOJOMIS – „SKORPIONO” ŽVAIGŽDYNAS.

„KENTAURO” ŽVAIGŽDYNAS, PO JO KOJOMIS – „PIETŲ KRYŽIUS”, KAIRIAJAME APAT. KAMPE – „AUKURO” IR „P. TRIKAMIO” ŽVAIGŽDYNAI.