Posts Tagged Etnoetika

Etnoetika

SENOLIŲ ETIKA

  • ĮĖJUS Į NAMUS BUVO PRIIMTA SVEIKINTIS : PAGARBA ŠIEMS NAMAMS…[tokiu būdu buvo sveikinamasi ne tik su šeimininkais, bet ir su jo aplinka, kurią jis sukūrė, tai savotiškas laimės palinkėjimas. Buvo sakoma, kad ir su namų dvasia riekia pasisveikint, kad ji nesupyktu.]
  • ŽMOGUS ĮEIDAMAS Į MIŠKĄ, VISŲ PIRMA PAPRAŠYDAVO : ĮSILEISK Į SAVO VALDAS
  • BUVO PRIIMTA VYRAMS NUSIIMTI KEPURĘ NE TIK ĮĖJUS Į NAMUS, BET IR ĮĖJUS PRO KAPINIŲ VARTUS, NES JOS BUVO LAIKOMOS AMŽINAIS ANTRAIS NAMAIS
  • PAMAČIUS LAIDOTUVIŲ PROCESIJA – BUVO LAIKOMA BLOGU ŽENKLU PEREITI SKERSAI KELIO, JAI NEPRAĖJUS
  • Į NAMUS PRIŠAUKSI MIRTĮ, JEI IŠ KAPINIŲ NEŠI GĖLES AR ŽVAKES – taip buvo sakoma senolių
  • senolė sakydavo, kad :SEPTYNIS METUS NEGALIMA ANT SIENŲ KABINTI MIRUSIŲJŲ ATVAIZDŲ-REIKIA JIEMS DUOTI AMŽINOJO ATILSIO RAMYBĘ [o kas kabina, tas tik savo netekties egoizmą tenkina. Po septynių metų galima kabinti, kaip šeimos relikviją]
  • MIRĖ ARTIMAS – UŽDENK VEIDRODĮ [jis yra astralinio pasaulio koridorius-gali prieiti šmėklų]
  • senolė sakydavo : NEVALIA KŪDIKIUI IKI METŲ RODYTI VEIDRODŽIO – NELABAJĮ Į JO SIELĄ PRIŠAUKSI
  • [bus daugiau]

trailer movie Brommers Kiek’n