Posts Tagged Visatos hierarchija

DIEVAI IR ANGELAI

 BALTŲ DIEVAI

118781911_0_cdffe_b5b75204_XXXL

BALTŲ SENOVĖS DIEVAI

Algis ( Algirdas)

-dievų pasiuntinys.

Anatielas arba Anapilis.

kalnas, į kurį turi kopti mirusieji pasigelbėdami savais arba žvėrių nagais

Vižūnas, slibinas, gyvenantis po baltu kosminiu kalnu ir praryjantis nuo jo nukritusias sielas.

Andajus ( Nunadeivis, Dievas, Praamžius, Sutvaras, Gulbi Dievas, Prakorimas)

Pirmasis lietuvių dievas, pasaulio kūrėjas.

Apidomė

žemaičių būsto keitimo dievas.

Austėja

Bičių deivė.

Aušautas

Gydymo dievas.

Aušra

Nusileidžiančios ir vidurdienio Saulės spindulių deivė.

Aušrinė

Aušros žvaigždės, t. y. Veneros deivė.

Auštra

Šiaurryčių vėjas, budintis prie rojaus vartų.

Babilas

Medaus ir bičių dievas.

Bangpūtys

lietuvių jūros dievas

Baubis

galvijų dievas.

Bentis

Lietuvių bendros kelionės dievas

Beržulis

beržų, beržų sulos dievas.

Bibčių Bobelis

Sodo dievas

Bičbirbis

Bičių dievas

Blizgulis

Sniego dievas

Brėkšta

Sutemų ir sapnų deivė

Butė

-Lietuvių išminties deivė

(Dangerutis – XIII a. l. Kunigaikštis, karo dievo Kovo žynys)

Duotojas

-turto dievas

Derintojas

-Derintojas- dievas, duodantis taiką

Didevaitė

maro deivė

Dimstipatis

namų ir ugnies dievas

Dirvolika

javų dievas

Dribkulis

dievas, sukeliantis žemės drebėjimus

Dugnai, Dugnas

Dievybė, prižiūrinti supiltus miltus

Dvargantis

sodybą ar kaimą globojantis dievas

Eraitinis

lietuvių ėriukų dievas

Ežerinis

lietuvių ežerų dievas

Gabija

ugnies deivė

Gabjaujas

-Jaujos dievas

Ganiklis

-Piemenų dievas

Gardunytis

Ką tik gimusių ėriukų dievas

Giltinė

Mirties deivė

Girstis

miško (giraitės) dievas

Gondas

Mergelių garbinasmas dievas ( seksualių santykių globa)

Gota

Galvijų dauginimosi Deivė

Gužė

Keliautojų deivė

Jagaubis

Jaujos iš ugnies dievas

Jaučbaubis

lietuvių bandos ir piemenų dievas

Javinė

Javų deivė

Jumpira

Dievo Bangpūčio palydovė ( pusiau moteris, pusiau žuvis)

Karorius

arklių ir karo dievas

Karvaitis

veršelių dievas

Kelukis

Kelio dievas

Kerpyčius

Miško dievas

Kaiulių kriukis

Kiaulių dievas

Kirnis

-Lietuvių vyšnių medžių dievas

Kolera

Maro ir epideminių ligų deivė

Kovas

Lietuvių karo dievas

Kremata

Kiaulių deivė

Krūminė

Javų lauko deivė

Luibegelda

gilių deivė

Lada ir Lela

Senosios baltų deivės motinos

Lainė

gimdyvių deivė

Laukpatis, Lauksargis

lauko dievas

Lazdona

Riešutų deivė

Lietuva

Laisvės, malonumų, džiaugsmo deivė.

Lietuvonis

Lietaus dievas

Ligyčius

Santarvės ir teisingumo dievas

Magyla

Mirties deivė. Giltinės tarnaitė

Medeina

Miško deivė

Medžiojima

Medžioklės deivė

Meletelė

Dažų deivė

Milda

Meilės ir piršlybų deivė

Numėjas

Namų dievas

Pelengalvija

Užkurto židinio deivė

Pergrubijus

Pavasario ir augmenijos dievas

Perkūnas ( Diviriksas)

Pessėjas arba Pisėjas

Ką tik atvesto prieauglio dievas

Pilvytis

Turto ir pertekliaus dievas

Pikuolis

Požemių, tamsos, pykčio, nelaimių dievas

Pizius

Jaunuolių seksualinius santykius globojantis dievas

Prigirstis

Girdėjimo, klausos dievas

Priparšis

Paršelių globėjas

Ragaina, Raganė

Miško deivė

Ragutis

Midaus, alaus, puotautojų dievas

Ratainyčius

Arklių dievas

Raugų Žemėpatis

Alaus, duonos rūgimo dievas

Rūgutis

Raugintų ir rūgščių valgių dievas

Skalsa

Gausybės deivė

Srutis

Dažų dievas ( žalia spalva)

Šeryčius

piemenų dievas

Šilinyčius

Samanų dievas

Šiluotražis

Varnų dievas

Šventpaukštinis

Paukščių dievas

Tavalas

Gerų paslaugų dievas

Trotytojas

Kibirkščių, atsargaus elgesio su ugnimi dievas

Ublanyčia, Kubilnyčius

Dievas saugantis namų mantą nuo vagių

Upinis

Lietuvių upių dievas

Užpelenė

Deivė, globojantis kampą tarp židinio ir sienos

Vaivorykštė

Laumės juosta, kuria ji gaudo dievus

Vaižgantas

Linų ir kanapių dievas

Valgina

Deivė, globojanti naminius gyvulius, jų tuklumo ir tinkamumo žmonių maistui atžvilgiu, sauganti mėsą nuo sugedimo.

Varpulis

Dievas, perkūnijos metu sukeliantis griaustinį.

Vėjopatis

Vėjo dievas

Velinas arba Velnias, Teliavelnis

Mirusių, požemių magijos ir žynių dievas.

Dievai, dieviškos ir mitinės būtybės.

XVI a. J. Lasickis šalia kitų dievų, mini kelias giminių dievybes – Mikučiai garbino Simonaitį, Šemetas ir Kęstgailas – Ventų Rekičionį.

Mitologijos enciklopedija 2 tomas. 294 puslapis

TARO ANGELAI

Enocho knygoje [ senasis testamentas ] užsimenama apie 72 angelus – ofanimus, kurie kartu su serafimais ir cherubimais yra Dievo aplinkoje ir padeda saugoti Zodiako laiko juostą. Kiekvienas iš šių angelų Zodiako laiko juosta valdo po 5 dienas. Mes mintimis ir malda galime su jais bendrauti į juos kreiptis pagalbos jų galios veikimo laiku. Vėliau pagal šių angelų veikimo laikotarpį buvo sukurta Taro ženklų sistema, tad ir siūlau su ja susipažinti:

PahaliahPAHALIACH - šis angelas globoja gimusius 06-28...07-02 dieną

Intuicijos, sveikatos, kūrybiškumo globėjas. Šiuo metu gimusiuosius Pahaliah apdovanoja gabumais sportui, farmacijai, kulinarijai ir medicinai.Kas turi problemų dėl vaisingumo, reikia į jį kreiptis pagalbos.Jo aktyvumo laikas 6:20 – 6:40 h

 

nelkhaelNELKHAEL - šis angelas globoja gimusius 07-03...07-07

mokslininkų, matematikų, konstruktorių, astronomų globėjas. Šis angelas globoja dorovinguosius, atsakingus, pareigingus bei motyvuotus žmones. Jis padeda mokytis, laikyti egzaminus, saugo nuo šmeižikų ir apgavikų, suteikia jėgų egzorcistams kovai su piktomis jėgomis.Angelo jėgos laikas 06:40 – 06: 59 h

ieiaiel07-07…07-11 šiuo laikotarpiu gimusius globoja

angelas YEIAIEL

diplomatų, mokslininkų, keliautojų bei jūrininkų globėjas. Į šį angelą reikia kreiptis kuomet žmogus yra praradęs dvasinę pusiausvyrą, kuomet po avarijos reikia susigrąžinti sveikatą, norint taikos šeimoje.Padeda pakliuvusiems į vergiją, globoja įžymybes. Angelo jėgos laikas: 07:40 iki 07:59 h

melahel

07-12…07-16 šiuo laikotarpiu gimusius globoja

angelas MELAHEL

jis globoja gamtosaugininkus, farmacininkus, žolininkus, turizmą, tvarkos saugotojus, homeopatus. Jis valdo žemės vaisius, vandens gelmes, gydomuosius augalus, globoja keliautojus ir saugo nuo ginklo. Globoja ir saugo tuos, kurie gimę 07:20 — 07: 39 h

archangelas Gabrielius

archangelas Gabrielius

ARCHANGELĄ GABRIELIŲ galima matyti, kaip raudonai-oranžinę liepsną centrinio kanalo eteryje. Jis yra transformacijos, pažinimo energijos globėjas. Archangelas Gabrielius globoja budistų, islamo, indų religinius agregorus.‎ Būtent Džabrailas ‎[Gabrielius]‎ atskleidė Mahomedui koraną. Archangelas Gabrielius yra mūsų ateities ,,programuotojas,,.

archangelas Mykolas

archangelas Mykolas

ARCHANGELAS MYKOLAS – įdealaus pasaulio simbolis, krikščioniškojo agregoro saugotojas bei visų sielų gynėjas ir globėjas. Jis esti mūsų sielų taurumo saugotojas, nes jis y esti tas-kas rūpinasi mūsų sielų energijos taurumu, neleidžia ‎[mums prašant]‎‎ nukrypti nuo kosmoso tikrosios programos.

archangelas Rafaelis

archangelas Rafaelis

ARCHANGELO RAFAELIO vibracijos panašios į archangelo Gabrieliaus, bet jo įtakojamas agregoras turi nežemišką prigimtį.

archangelas Urielis

archangelas Urielis

ARCHANGELAS URIELIUS yra labai aukštų vibracijų Dieviškosios energijos nešėjas, jo įtakos zona yra aukščiau Absoliutaus Rojaus sampratos. Žemėje archangelo Urieliaus funkcija buvo patikėta Dievo sūnui kartu su archangelu Mykolu ir šv. Mergele Marija, jie kartu suformavo centrinį krikščionybės agregorinį kanalą . Žemės būties reikšmė Aukščiausiajam protui labai svarbi, tad to kanalo formavimas buvo atiduotas ne archangelui Urieliui, bet Dievo Sūnui.

archangel_metatron

ARCHANGELAS METATRONAS – Dieviškosios energijos nešėjas kitiems angelams. Žemės šventieji žmonės būtent iš jo gauna Dieviškosios energijos, nes per šį archangelą gauta energija yra kokybiškesnė ir mažiau pažeista žemųjų žemiškųjų sluoksnių. Per archangelą Metatroną gauta energija yra itin aukštos kūrybiškos kokybės ir jos dažnis ne kiekvienam prieinamas.

Archangelų: Metatrono, Urieliaus, Rafaelio ir Gabrieliaus atspindi Šventosios Dvasios energetinės vibracijos bendrą ir tikrąją būseną. Šventosios Dvasios energijos per archangelą Urielių ir Metatroną beveik neprieinamos fizinei būsenai, bet mūsų fizinis kūnas lengvai priima archangelų Gabrieliaus ir Rafaelio energijos vibracijas.

sandalfonas

ARCHANGELAS SANDALFONAS ir jo legijonas įtakoja visą negyvąją gamtą. Archangelas Sandalfonas valdo galaktikų, žvaigždžių, planetų ir kitų makroobjektų raidą. Šis lygmuo sunkiai mums prieinamas, bet yra žinomas kaip torsioninių laukų sąvoka.

 

ARKANGELAS AZRAELIS

azraelisjo vardas reiškia: ,,tas kam padeda Dievas,,
Jis padeda žmogui mirties valandoje numirti oriai, be kančių, bei palydi ką tik mirusią sielą į astralines platybes.Taip pat jis globoja mirusiojo artimuosius jų skausmo valandą, globoja juos nuo ligų. Archangelas Azraelis yra tylus, ramus, gerbiantis žmones, kad jis padėtu, būtina į jį kreiptis, pasišaukti, kad jis būtų šalia netekties ir liūdesio valandą ir jis visada ateina, pasilieka šalia ir tyliai globoja.

 

 

KĄ IR KOKS ŠVENTASIS GLOBĖJAS UŽTARIA

A
Abscesus ir pūlinius turinčius – Šv. Aspazijus, Šv. Jobas Patriarchas
Acto gamintojus- Šv. Vincentas
Advokatus – Šv. Genezijus; Šv. Ivas; Šv. Tomas Moras
Akių ligomis sergančius – Šv. Liucija, Šv. Odilė
Akluosius- Šv. Otilija; Šv. Rafaelis; Šv. Apaštalas Tomas; Šv. Liucija, Šv. Alicija
Akmenskaldžius- Šv. Klemensas, Šv. Barbora
Aktores- Šv. Pelagija (Marina)
Aktorius globoja- Šv. Genezijus, Šv. Vitas
Akušerius globoja- Šv. Raimundas Nonatas; Šv. Pantaleonas
Alpinistus- Šv. Bernardas
Alyvą -Šv. Baltramiejus
Aludarius- Šv. Augustinas; Šv. Lukas; Šv. Mikalojus Myrietis, Šv. Bonifacas, Šv. Medardas, Šv. Arnulfas
Aludžių savininkus – Šv. Baltramiejus
Amatininkus – Šv. Baltramiejus
Amputuotuosius – Šv. Antanas
Anesteziologus- Šv. Rene Goupil
Antrąsias santuokas -Šv. Adelaidė
Apendicitu sergančius – Šv. Erazmas
Apopleksija (Insultu )sergančiuosius – Šv. Andriejus Avelinas, Šv. Volfgangas
Apsaugos darbuotojus- Šv. Ambraziejus
Apsėstuosius -Šv. Brunonas
Apsinuodijusius: Šv. Benediktas
Archeologus: Šv. Damazas; Šv. Jeronimas, Šv. Elena
Architektus- Šv. Barbora; Šv. Apaštalas Tomas
Artileristus- Šv. Barbora
Astronomus- Šv. Domininkas Sienietis
Atgailaujančiuosius – Šv. Marija Magdalena; Šv. Marija Egiptietė
Atletus – Šv. Sebastijonas
Atsiskyrėlius – Šv. Antanas; Šv. Gilas; Šv. Hilarijonas, Šv. Aurelija
Audėjus – Šv. Anastazija; Šv Anastazijus; Šv. Paulius Atsiskyrėlis, Šv. Anupras
Aukles – Šv. Kotryna Sienietė; Šv. Elzbieta Vengrė
Auksakalius- Šv. Anastazijus; Šv. Dunstanas
Autizmu sergančius – Šv. Ubaldas
Aviatorius, lakūnus – Šv. Juozapas Kupertinietis; Šv. Teresė
AIDS sergančiuosius – Šv. Teresė

B
Bakalaurus – Šv. Aleksandras Pipodietis
Bakalėjiinkus- Šv. Mikalojus
Bakterinėmis infekcijomis sergančius – Šv. Agripina
Bankininkus – Šv. Matas
Baldžius- Šv. Ona, Šv. Juozapas
Batsiuvius- Šv. Krispinas, Šv. Krispinijonas, Šv. Baltramiejus
Belaisvius ir įkaitus- Šv. Morkus, Šv. Medardas
Benamius- Šv. Benediktas Juozapas Labras
Berniukus – Šv. Mikalojus; Šv. Aloyzas
Besomokančiuosius- Šv. Ambraziejus
Beviltiškon situacijon patekusius- Šv. Grigalius; Šv. Judas (Tadas); Šv. Rita
Bibliotekininkus- Šv. Jeronimas
Bitininkus- Šv. Ambraziejus; Šv. Bernardas; Šv. Modomnokas, Šv. Baltramiejus
Bites- Šv. Ambraziejus
Buhalterius – Šv. Matas
Buriuotojus – Šv. Adjutoras

C
Cerebraliniu paralyžiumi sergančius, nuo cerebrinio paralyžiaus saugo -Šv. Servulas
Chirurgus – Šv. Kozmas ir Šv. Damijonas
Choristus -Šv. Dominykas Savijus
Čiuožėjus – Šv. Liudvina

D
Dailides: Šv. Juozapas
Dailinikus- šv. Lukas
Daininkus- Šv. Cecilija; Šv. Grigalius Didysis
Dantų skausmus kenčiančius – Šv. Apolonija; Šv. Medardas; Šv. Osmundas, Šv. Antipas
Dantų technikus -Šv. Apolonija
Darbininkus- Šv. Juozapas, Šv. Laurynas
Daržininkus- Šv. Adomas
Dažytojus- Šv. Mauricijus, Šv. Lidija
Derlių – Šv. Ansovinas
Djakonus – Šv. Laurynas; Šv. Steponas
Diplomatus – Šv. Gabrielius
Diržų dirbėjus- Šv. Aleksius
Donorus – Šv. Januarijus
Druską -Šv. Baltramiejus
Duobkasius – Šv. Antanas Egiptietis
Durininkus- Šv. Kristoforas, Šv. Konradas
Dvasininkus- Šv. Gabrielius

E
Elegetaujančius- Šv. Aleksijus; Šv. Benediktas Juozapas Labras
Emigrantus- Šv. Pranciška Ksavera Kabrini
Epilepsija sergančiuosius- Šv. Vitas; Šv. Dimpna, Šv. Viviana, Šv. Baltazaras
Eucharistines kongregacijas ir draugijas – Šv. Paskalis Bailonas
Europą – Šv. Brigita

F
Fejerverkų gamintojus – Šv. Barbora
Filosofus- Šv. Kotryna Aleksandrietė; Šv. Justinas

G
Gaisrininkus- Šv. Florijonas; Šv. Agota; Šv. Laurynas
Galvos skausmus kenčiančius- Šv. Teresė Avilietė; Šv. Gereonas; Šv. Steponas
Galvijus – Šv. Brigita
Gandrus -Šv. Agrikola
Geologus -Šv. Barbora
Gerą orą- Šv. Agrikola
Gėlininkus- Šv. Darata; Šv. Teresė
Gerklės ligomis sergančiuosius – Šv. Blažiejus; Šv. Balbina, Šv. Andriejus
Gimdyves- Šv. Ona
Gimdymo skausmus kenčiančius- Šv. Erazmas, Šv. Godehardas
Ginklakalius – Šv. Maurikijus, Šv. Barbora
Gydytojus – Šv. Kozmas ir Šv. Damijonas; Šv. Lukas; Šv. Panteleonas; Šv. Rafaelis
Gyvulius ir paukščius – Šv. Pranciškus Asyžietis

I
Inžinierius-Šv.Ferdinandas III, Šv. Barbora, Šv. Benediktas
Išdavystės aukas – Šv. Aleksandras Pipodietis
Išminuotojus- Šv.Barbora
Ištekėjusias moteris- Šv. Monika
Įsimylėjusiuosius – Šv. Valentinas; Šv. Rafaelis
Įtėvius- Šv. Adelaidė

J
Jaunimą- Šv. Aloyzas Gonzaga; Šv. Jonas Berchmanas; Šv. Gabrielius Posenti
Juodadarbius- Šv. Izidorius Artojas; Šv. Jokūbas; Šv. Jonas Boskas
Juvelyrus- Šv. Eligijus
Juodaožius- Šv. Petras Klavietis
Jūreivius – Šv. Erazmas; Šv. Eulalija; Šv. Petras Gonzalesas; Šv. Kristoforas, Šv. Pranciškus Paulietis, Šv. Barbora

K
Kailiadirbius – Šv. Krispinas, Šv. Krispinijonas; Šv. Simonas
Kalnakasius – Šv. Barbora, Šv. Benediktas
Kalvius – Šv. Brigita, Šv. Dunstanas
Kalėjimus – Šv. Jonas Kafaso
Kalinius – Šv. Barbora; Šv. Dizmas; Šv. Rokas, Šv. Vincentas, Šv. Beatričė
Kanauninkus- Šv. Raimundas Penjafortietis
Kankinius -Šv. Zuzana, Šv. Viviana
Kareivius – Šv. Jurgis; Šv. Adrijonas; Šv. Ignotas Lojola; Šv. Joana Arkietė; Šv. Martynas Turietis; Šv. Sebastijonas
Karštine sergančius- Šv. Amalija, Šv. Abraomas, Šv. Adelaras, Šv. Aldegunda, Šv. Aamdėjus, Šv. Amalbera, Šv. Amandas, Šv. Andriejus, Šv. Antoninas, Šv. Armagilas, Šv. Benediktas, Šv. Blezas, Šv. Kastoras, Šv. Kastulas, Šv. Klaudijus, Šv. Koletė, Šv. Kornelijus, Šv. Domicijonas, Šv. Dominykas, Šv. Genovaitė, Šv. Gertrūda, Šv. Hugas, Šv. Idesbaldas, Šv. Petras. Šv. Makarijus, Šv. Petronėlė, Šv. Radegunda, Šv. Raimondas, Šv. Remigijus, Šv. Severas
Kaulų ligomis sergančius, nuo kaulų ligų saugo – Šv. Romedijus
Kaulų lūžiais sergančius,nuo kaulų lūžių saugo -Šv.Drogas,Šv. Stanislovas Kostka
Kavos pardavėjus- Šv. Morkus
Katalikiškąsias akcijas – Šv. Pranciškus Asyžietis
Katalikų rašytojus- Šv. Pranciškus Salezietis
Katalikišką spaudą- Šv. Pranciškus Salezietis
Katalikiškąją Studentų Draugiją – Šv. Konradas Parzemietis
Katechetus – Šv. Karolis Boromėjas; Šv. Robertas Belarminas
Keliautojus – Šv. Antanas Paduvietis; Šv. Kristoforas; Šv. Rafaelis, Šv. Brigita
Kenčiančias sielas – Šv. Mikalojus Tolentinietis
Kepėjus – Šv. Elzbieta Vengrė; Šv. Honoratas; Šv. Mikalojus, Šv. Baltramiejus, Šv. Blažiejus
Kiaules -Šv. Antanas
Kirpėjus (moterų) – Šv. Marija Magdalena
Kirpėjus (vyrų)- Šv. Kozmas, Šv. Damijonas; Šv. Martynas Poresas
Klebonus – Šv. Jonas Vianėjus
Klierikus – Šv. Jonas Berchmanas
Knygryšius- Šv. Petras Celestinas, Šv. Bonifacas, Šv. Baltramiejus
Knygų pardavėjus – Šv. Dievo Jonas
Komersantus- Šv. Pranciškus Asyžietis; Šv. Mikalojus Myrietis
Komikus- Šv. Vitas
Kosmonautus – Šv. Juozapas Kupertinietis
Kraujuojančius,nuo nukraujavimo saugo – Šv. Liucija,Šv. Veronika
Kraujo užkrėtimas, nuo kraujo užkrėtimo saugo -Šv. Kastulas
Krūties vėžiu ir krūties ligomis sergančius-Šv. Agota
Krūties vėžiu sergančius- Šv.Agota,Šv. Aldegunda, Šv. Žilis,Šv. Peregrinas
Kubilius- Šv. Mikalojus Myrietis
Kurčiuosius – Šv. Pranciškus Salezas
Kūdikius – Šv. Brigita
Kvepalų gamintojus – Šv. Marija Magdalietė

L
Labdaringąsias draugijas – Šv. Vincentas Paulietis
Lankininkus – Šv. Sebastijonas
Leidėjus-Šv.Jonas Boskas
Lektorius – Šv. Bedas
Liejikus – Šv. Blažiejus
Ligonines – Šv. Kamilius Lelietis; Šv. Dievo Jonas ; Šv. Judas Tadas
Ligoninių darbuotojus- Šv. Bazilijus Didysis; Šv. Pranciškus Ksaveras, Šv. Vincentas
Ligoninių administratorius – Šv. Pranciška Ksavera Kabrini
Ligonines- Šv. Dievo Jonas ; Šv. Mikalojus; Šv. Kamilius Lelietis, Šv. Vincentas
Liūtus -Šv. Morkus

M
Maldininkus- Šv. Aleksijus; Šv. Jokūbas
Malūnininkus – Šv. Arnulfas; Šv. Viktoras, Šv. Blažiejus
Matematikus – Šv. Barbora
Medicinos slaugytojus- Šv. Agota; šv. Kamilius Lelietis, Šv. Jonas (Dievo); Šv. Aleksijus; Šv. Rafaelis
Medicinos technikus: Šv. Albertas Didysis
Medžiotojus- Šv. Eustachijus; Šv. Hubertas
Meduolių kepėjus- Šv. Ambraziejus
Melžėjus -Šv. Brigita
Menininkus- Šv. Lukas, Šv. Adomas
Meną- Šv.Kotryna Bolognietė
Mergaites- Šv. Agnietė; Šv. Kotryna; Šv. Uršulė; Šv .Mikalojus
Metalurgus- Šv. Barbora
Mezgėjus – Šv. Blažiejus
Mėlynių turinčius,nuo mėlynių saugo- Šv.Amalburga
Mėsininkus- Šv. Antanas Egiptietis; Šv. Adrijonas; Šv. Lukas, Šv. Baltramiejus
Mirštančiuosius- Šv. Barbora; Šv. Juozapas, Šv. Benediktas
Misionierius Vyskupus- Šv. Paulius; Šv. Turibijus
Misijas- Šv. Pranciškus Ksaveras; Šv. Teresė; Šv. Leonardas; Šv. Petras Klaveras
Mistikus- Šv. Jonas (Kryžiaus)
Miškininkus – Šv. Jonas Gvalbertas
Mokines -Šv.Kotryna, Šv.Uršulė
Mokinius- Šv. Mikalojus; Šv. Jonas Boskas, Šv. Ambraziejus, Šv. Benediktas, Šv. Brigita
Mokyklas-Šv. Juozapas Kalasantas; Šv. Tomas Akvinietis
Mokytojus- Šv. Kotryna Aleksandrietė; Šv. Grigalius Didysis; Šv. Jonas Salietis
Mokslininkus – Šv. Albertas; Šv. Beda; Šv. Jeronimas
Moteris- -Šv. Agota
Motinas-Švč. Mergelė Marija, Šv. Monika
Muitininkus- Šv. Matas
Muziką -Šv. Arnulfas
Muzikantus- Šv. Cecilija; Šv. Dunstanas
Muzikantus grojančius pučiamaisiais -Šv. Blažiejus
Mūrininkus – Šv. Steponas; Šv. Barbora

N
Naminius gyvūnus- Šv. Antanas Egiptietis, Šv. Blažiejus
Namų šeimininkes- Šv. Ona, Šv. Zita
Našlaičius- Šv. Jeronimas, Šv. Aurelijus
Našles- Šv. Monika; Šv. Paula, Šv. Anastazija, Pal. Angela Folinjietė, Šv. Batilda
Naujagimius- Šv. Brigita
Neįgaliuosius – Šv. Rokas; Šv. Gilas
Netekėjusias moteris pasaulietes -Šv. Aliodija
Neteisingai apkaltintuosius: Šv. Raimundas Nonatas
Nevaisingas moteris – Šv. Antanas Paduvietis; Šv. Felicita, Šv. Ona
Nėščias moteris – Šv. Margarita; Šv. Raimundas Nonatas; Šv. Gerardas
Nėščių ir norinčių susilaukti vaikelio moterų globėjai: šv. Margarita, šv. Raimundas Nonatas ir šv. Gerardas Majella. Šv. Silvijai moterys meldžiasi, prašant sėkmingo gimdymo.
Norinčias susilaukti vaikų moteris – Šv. Andriejus
Notarus – Šv. Lukas; Šv. Morkus
Nuodėmklausius- Šv. Alfonsas Liguoris; Šv. Jonas Nepomukas
Nuo nušalimų saugo – Šv.Basilisa, Šv. Genezijus
Nuskriaustus vaikus – Šv. Aliodija
Nuotakas- Šv. Mikalojus Myrietis, Šv. Adelaidė

O
Odininkus – Šv. Baltramiejus
Odos ligomis sergančius – Šv. Antanas, Šv. Blažiejus
Onkologine liga sergančius – Šv. Peregrinas
Oratorius – Šv. Jonas Auksaburnis, Šv. Bedas

P
Pabėgėlius – Šv. Aliodija, Šv. Brigita
Palūkininkus- Šv. Mikalojus Myrietis
Pamatų liejijus -Šv. Barbora
Pamestinukus- Šv. Nekaltieji Vaikeliai
Pamestus daiktus: Šv. Antanas Paduvietis
Pamestus raktus -Šv. Zita
Pamokslininkus- Šv. Jonas Auksaburnis; Šv. Bernardinas , Šv. Domininkas Sienietis
Paralyžuotuosius – Šv. Osmundas, Šv. Volfgangas, Šv. Alicija
Parašiutininkus – Šv. Mikalojus
Paramedikus – Šv. Mikalojus
Pasiuntinius – Šv. Gabrielius
Pasiutusių karvių liga, nuo Kreutzfeldo Jakobo ligos saugo – Šv. Saturninas
Pašto tarnautojus – Šv. Gabrielius
Patarnaujančius mišiose: Šv. Tarcizijus
Paukščių ir viščiukų augintojus – Šv. Brigita
Piemenis, kerdžius- Šv. Kutbertas; Šv.Bernadeta, Šv. Baltramiejus
Pieno pramonės darbuotojus- Šv. Brigita
Piligrimus, Maldininkus – Šv. Brigita
Pilvo skausmus kenčiančius – Šv. Agapitas, Šv. Armagilas, Šv. Karlas Boromėjus, Šv. Emerentijona, Šv. Erazmas, Šv. Liborijus
Pirmosios komunijos einačius- Pal.Imelda, Šv.Tarcizijus
Pirštinių gamintojus – Šv. Marija Magdalietė
Pynėjus- Šv. Antanas Egiptietis
Pjūklininkus – Šv. Baltazaras
Plytelių klojėjus- Šv. Barbora
Podagra sergančius – Šv. Andriejus
Poetus- Šv. Cecilija; Šv. Kolumba; Šv. Jonas (Kryžiaus), Šv. Brigita
Policininkus- Šv. Mikalojus, Šv. Ambraziejus
Politikus – Šv. Tomas Moras
Popiežius- Šv. Petras; Šv. Grigalius Didysis
Pribuvėjas -Šv. Brigita
Princeses-Šv. Adelaidė
Protinėmis ligomis sergančius-Šv. Dimpna, Šv. Viviana, Šv. Medardas

R
Račius- Šv. Kotryna Aleksandrietė
Radijo darbuotojus- Šv. Gabrielius
Raguočius – Šv. Blažiejus
Rankų skaumus kenčiančius – Šv. Amalburga
Rašytojus- Šv. Pranciškus Salezas; Šv. Liucija
Raupsuotuosius- Šv. Gilas
Reformatorius – Šv. Bazilijus
Reklamos agentus – Šv. Bernardinas Sienietis
Rentgenologus- Šv. Mikalojus
Reumatu sergančiuosius – Šv. Jokūbas Vyresnysis, Šv. Albertas Kašelietis, Šv. Alfonsas, Šv. Amandas, Šv. Kolmanas, Šv. Idesbaldas, Šv. Kilijonas,Šv. Leobinas, Šv. Mauras, Šv. Serapijonas, Šv. Totnanas, Šv. Ursas
Reumatine chorėja sergančiuosius – Šv. Vitas
Rizikuojančius nudegti – Šv. Laurynas
Rože sergančius- Šv. Antanas

S
Sandėlininkus – Šv. Barbora
Sargybinius- Šv. Petras Alkantarietis
Saugo nuo abortų – Šv. Kotryna Švedė
Savanorius -Šv. Vincentas
Sąsakaitininkus – Šv. Matas
Sekretorius – Šv. Genezijus; Šv. Morkus
Seminaristus – Šv. Karolis Boromėjas
Senbernius -Šv. Aleksandras Pipodietis
Senelius – Šv. Juozapas, Šv. Ona
Senmerges – Šv. Andriejus
Sergančius onkologinėmis ligomis- Šv. Peregrinas.
Sėkmingus gimdymus – Šv. Silvija
Sidabrakalius – Šv. Andronikas
Siekiančius mokslų -Šv. Jonas Marija Vianėjus
Siuvėjus- Šv. Homobonas, Šv. Ieva, Šv. Bonifacas, Šv. Blažiejus
Skaistybę- švč. Mergelė Marija, Šv. Agnietė
Skautus- Šv. Jurgis
Skydliaukės ligomis sergančius-Šv. Morkus, Šv. Balbina
Skorbutu sergančius – Šv. Balbina
Skubias ir beviltiškas situacijas -Šv. Judas Tadas, Šv. Ekspeditas, Šv. Rita
Skulptorius – Šv. Klaudijus
Skrybėlių gamintojus – Šv. Blažiejus, Šv. Barbora
Skrustančiuosius -Šv. Adomas, Šv. Bernadeta
Slaugytojus – Šv. Aleksius
Slidininkus- Šv. Bernardas
Smurto aukas -Šv. Adelaidė
Sodininkus- Šv. Adelaras;Šv. Adomas, Šv. Agnietė, Šv. Darata; Šv. Fiakras; Šv. Fokas
Spaustuvininkus- Šv. Augustinas; Šv. Genezijus; Šv.Jonas (Dievo), Šv. Brigita
Speleologus – Šv. Benediktas
Sportininkus – Šv. Sebastijonas
Stalius -Šv. Juozapas, Šv. Volfgangas
Statybininkus- Šv. Vincentas Fereras
Statinių dirbėjus – Šv. Abdonas
Stenografus- Šv. Kasijonas; Šv. Genezijus
Stiklo pūtėjus- Šv. Lukas, Šv. Markas
Statybininkus -Šv. Barbora
Stomatologus, odontologus – Šv. Apolonija
Struma sergančius -Šv. Balbina
Studentus – Šv. Kotryna Aleksandrietė; Šv. Tomas Akvinietis, Šv. Ambraziejus, Šv. Benediktas, Šv. Brigita
Su sprogmenimis dirbančius – Šv. Barbora
Su salietra dirbančius – Šv. Barbora
Sūrius – Šv. Baltramiejus

Š
Šaltkalvius- Šv. Dunstanas
Šaulius-Šv. Sebastijonas; Šv.Dunstanas
Šienpjovius – Šv. Gervazas, Šv. Protazas
Širdies ligomis sergančis – Šv. Jonas (Dievo)
Širdies skausmus (Miokardo infarkto skausmus) kenčiančius- Šv. Blezas, Šv. Svitbertas
Šlapimo pūslės ligomis sergančius – Šv. Blezas
Šokėjus- Šv.Vitas
Švyturių prižiūrėtojus- Šv. Venerijus

T
Taikos siekiančius – Šv. Irena
Taksistus – Šv. Fiakras
Tapytojus- Šv. Lukas
Tarnaites- Šv. Morta; Šv. Zita
Teisėjus- Šv. Ivas
Teisininkus: Šv. Kotryna Aleksandrietė; Šv. Jonas Kapistranas, Šv. Tomas Moras
Telegrafo ir telefono darbuotojus-Šv. Gabrielius
Televiziją -Šv. Klara Asyžietė
Televizijos darbuotojus – Šv. Gabrielius
Teologus- Šv. Alfonsas Liguoris; Šv. Augustinas; Šv. Jonas Evangelistas
Tėvus- Šv. Juozapas
Tiltų statytojus- Šv. Jonas Nepomukas
Tinkuotojus- Šv. Baltramiejus
Tretininkus- Šv.. Elzbieta Vengrė; Šv.Liudvikas
Universitetus – Pal.Kontardas Ferinis
Universitetų dėstytojus – Šv. Jonas Kantietis; Šv.Tomas Akvinietis

U
Ūkininkus- Šv. Izidorius Artojas; Šv. Jurgis

V
Vaikiškomis ligomis sergančius,nuo vaikiškų ligų saugo -Šv. Aldegunda,Šv.Kiriakas,Šv.Godehardas, Šv.Farildė,Šv.Tilas
Vaikus-Šv.Mikalojus Myrietis; Šv. Lambertas, Šv. Batilda
Vaikus pradedančius vaikščioti ir kalbėti- Šv. Zenonas
Vaikų chorus – Šv.. Domininkas Savijus
Vaistininkus – Šv.Kozmas , Šv. Damijonas; Šv. Jokūbas Jaunesnysis
Valkatas – Šv.Benediktas Juozapas Labras
Valtininkus – Šv. Barbora
Vandens tiekėjus – Šv. Barbora
Vandentiekio darbuotojus -Šv. Brigita
Vargonų gamintojus- Šv. Cecilija
Vargšus- Šv. Antanas Paduvietis; Šv. Laurynas
Vaško lydytojus -Šv. Bernardas
Varnėnus – Šv. Ambraziejus
Verpėjus – Šv. Anastazija
Vėžiu sergančiuosius, nuo vėžio saugo- Šv. Peregrinas, Šv. Aldegunda,Šv.Ezekielis,Šv.Pranciškus,Šv.Žilis, Šv.Jokūbas Salomonas, Šv. Joavanas
Vienišas moteris -Šv. Emilija, Šv. Viviana
Vienuoles moteris – Švč. Mergelė Marija; Šv. Skolastika, Šv. Ada
Vienuolius vyrus: Šv. Jonas Krikštytojas; Šv. Antanas; Šv. Benediktas
Višbučių darnuotojus – Šv. Amandas; Šv. Julijonas; Šv. Morta
Vilnos vėlėjus – Šv. Jokūbas Jaunesnysis
Vilnos šukuotojus – Šv. Blažiejus
Virėjus- Šv. Laurynas;Šv. Morta
Visuotinę bažnyčia- Šv. Juozapas
Vyndarius – Šv. Vincentas
Vyskupus- Šv. Ambraziejus; Šv. Karolis Boromėjas
Votimis sergančius,nuo vočių saugo- Šv. Eligijus

Ž
Žaidybinių kortų gamintojus – Šv. Baltazaras
Žarnyno ligomis sergančius – Šv. Erazmas, Šv. Bonaventūras
Žąsis – Šv. Ambraziejus
Žemdirbius – Šv. Jurgis, Šv. Baltramiejus, Šv. Izidorius Artojas
Žemaitiją -Šv. Aleksandras
Žemės nuomininkus – Šv. Izidorius Artojas
Žirgus- Šv. Gilas; Šv. Ipolitas
Žurnalistus- Šv. Jonas Salietis
Žvakių gamintojus, žvakidžių dirbėjus – Šv. Ambraziejus; Šv. Bernardas
Žvejus – Šv. Andriejus; Šv. Petras; Šv. Simonas; Šv. Zenonas; Šv. Magnas

 

Ši informacija skirta išskirtinai kūrybiškiems žmonėms, kurie domisi metafizika, sakraliniu menu bei sakralinio meno išraiškos būdais, jos neprivalo skaityti nei skeptikai, nei ,,ateistai,,  nei tie, kas save laiko okultistais…