Pradžia » Tarologija » Visatos hierarchija » DIEVAI IR ANGELAI

DIEVAI IR ANGELAI

 BALTŲ DIEVAI

118781911_0_cdffe_b5b75204_XXXL

BALTŲ SENOVĖS DIEVAI

Algis ( Algirdas)

-dievų pasiuntinys.

Anatielas arba Anapilis.

kalnas, į kurį turi kopti mirusieji pasigelbėdami savais arba žvėrių nagais

Vižūnas, slibinas, gyvenantis po baltu kosminiu kalnu ir praryjantis nuo jo nukritusias sielas.

Andajus ( Nunadeivis, Dievas, Praamžius, Sutvaras, Gulbi Dievas, Prakorimas)

Pirmasis lietuvių dievas, pasaulio kūrėjas.

Apidomė

žemaičių būsto keitimo dievas.

Austėja

Bičių deivė.

Aušautas

Gydymo dievas.

Aušra

Nusileidžiančios ir vidurdienio Saulės spindulių deivė.

Aušrinė

Aušros žvaigždės, t. y. Veneros deivė.

Auštra

Šiaurryčių vėjas, budintis prie rojaus vartų.

Babilas

Medaus ir bičių dievas.

Bangpūtys

lietuvių jūros dievas

Baubis

galvijų dievas.

Bentis

Lietuvių bendros kelionės dievas

Beržulis

beržų, beržų sulos dievas.

Bibčių Bobelis

Sodo dievas

Bičbirbis

Bičių dievas

Blizgulis

Sniego dievas

Brėkšta

Sutemų ir sapnų deivė

Butė

-Lietuvių išminties deivė

(Dangerutis – XIII a. l. Kunigaikštis, karo dievo Kovo žynys)

Duotojas

-turto dievas

Derintojas

-Derintojas- dievas, duodantis taiką

Didevaitė

maro deivė

Dimstipatis

namų ir ugnies dievas

Dirvolika

javų dievas

Dribkulis

dievas, sukeliantis žemės drebėjimus

Dugnai, Dugnas

Dievybė, prižiūrinti supiltus miltus

Dvargantis

sodybą ar kaimą globojantis dievas

Eraitinis

lietuvių ėriukų dievas

Ežerinis

lietuvių ežerų dievas

Gabija

ugnies deivė

Gabjaujas

-Jaujos dievas

Ganiklis

-Piemenų dievas

Gardunytis

Ką tik gimusių ėriukų dievas

Giltinė

Mirties deivė

Girstis

miško (giraitės) dievas

Gondas

Mergelių garbinasmas dievas ( seksualių santykių globa)

Gota

Galvijų dauginimosi Deivė

Gužė

Keliautojų deivė

Jagaubis

Jaujos iš ugnies dievas

Jaučbaubis

lietuvių bandos ir piemenų dievas

Javinė

Javų deivė

Jumpira

Dievo Bangpūčio palydovė ( pusiau moteris, pusiau žuvis)

Karorius

arklių ir karo dievas

Karvaitis

veršelių dievas

Kelukis

Kelio dievas

Kerpyčius

Miško dievas

Kaiulių kriukis

Kiaulių dievas

Kirnis

-Lietuvių vyšnių medžių dievas

Kolera

Maro ir epideminių ligų deivė

Kovas

Lietuvių karo dievas

Kremata

Kiaulių deivė

Krūminė

Javų lauko deivė

Luibegelda

gilių deivė

Lada ir Lela

Senosios baltų deivės motinos

Lainė

gimdyvių deivė

Laukpatis, Lauksargis

lauko dievas

Lazdona

Riešutų deivė

Lietuva

Laisvės, malonumų, džiaugsmo deivė.

Lietuvonis

Lietaus dievas

Ligyčius

Santarvės ir teisingumo dievas

Magyla

Mirties deivė. Giltinės tarnaitė

Medeina

Miško deivė

Medžiojima

Medžioklės deivė

Meletelė

Dažų deivė

Milda

Meilės ir piršlybų deivė

Numėjas

Namų dievas

Pelengalvija

Užkurto židinio deivė

Pergrubijus

Pavasario ir augmenijos dievas

Perkūnas ( Diviriksas)

Pessėjas arba Pisėjas

Ką tik atvesto prieauglio dievas

Pilvytis

Turto ir pertekliaus dievas

Pikuolis

Požemių, tamsos, pykčio, nelaimių dievas

Pizius

Jaunuolių seksualinius santykius globojantis dievas

Prigirstis

Girdėjimo, klausos dievas

Priparšis

Paršelių globėjas

Ragaina, Raganė

Miško deivė

Ragutis

Midaus, alaus, puotautojų dievas

Ratainyčius

Arklių dievas

Raugų Žemėpatis

Alaus, duonos rūgimo dievas

Rūgutis

Raugintų ir rūgščių valgių dievas

Skalsa

Gausybės deivė

Srutis

Dažų dievas ( žalia spalva)

Šeryčius

piemenų dievas

Šilinyčius

Samanų dievas

Šiluotražis

Varnų dievas

Šventpaukštinis

Paukščių dievas

Tavalas

Gerų paslaugų dievas

Trotytojas

Kibirkščių, atsargaus elgesio su ugnimi dievas

Ublanyčia, Kubilnyčius

Dievas saugantis namų mantą nuo vagių

Upinis

Lietuvių upių dievas

Užpelenė

Deivė, globojantis kampą tarp židinio ir sienos

Vaivorykštė

Laumės juosta, kuria ji gaudo dievus

Vaižgantas

Linų ir kanapių dievas

Valgina

Deivė, globojanti naminius gyvulius, jų tuklumo ir tinkamumo žmonių maistui atžvilgiu, sauganti mėsą nuo sugedimo.

Varpulis

Dievas, perkūnijos metu sukeliantis griaustinį.

Vėjopatis

Vėjo dievas

Velinas arba Velnias, Teliavelnis

Mirusių, požemių magijos ir žynių dievas.

Dievai, dieviškos ir mitinės būtybės.

XVI a. J. Lasickis šalia kitų dievų, mini kelias giminių dievybes – Mikučiai garbino Simonaitį, Šemetas ir Kęstgailas – Ventų Rekičionį.

Mitologijos enciklopedija 2 tomas. 294 puslapis

TARO ANGELAI

Enocho knygoje [ senasis testamentas ] užsimenama apie 72 angelus – ofanimus, kurie kartu su serafimais ir cherubimais yra Dievo aplinkoje ir padeda saugoti Zodiako laiko juostą. Kiekvienas iš šių angelų Zodiako laiko juosta valdo po 5 dienas. Mes mintimis ir malda galime su jais bendrauti į juos kreiptis pagalbos jų galios veikimo laiku. Vėliau pagal šių angelų veikimo laikotarpį buvo sukurta Taro ženklų sistema, tad ir siūlau su ja susipažinti:

PahaliahPAHALIACH - šis angelas globoja gimusius 06-28...07-02 dieną

Intuicijos, sveikatos, kūrybiškumo globėjas. Šiuo metu gimusiuosius Pahaliah apdovanoja gabumais sportui, farmacijai, kulinarijai ir medicinai.Kas turi problemų dėl vaisingumo, reikia į jį kreiptis pagalbos.Jo aktyvumo laikas 6:20 – 6:40 h

 

nelkhaelNELKHAEL - šis angelas globoja gimusius 07-03...07-07

mokslininkų, matematikų, konstruktorių, astronomų globėjas. Šis angelas globoja dorovinguosius, atsakingus, pareigingus bei motyvuotus žmones. Jis padeda mokytis, laikyti egzaminus, saugo nuo šmeižikų ir apgavikų, suteikia jėgų egzorcistams kovai su piktomis jėgomis.Angelo jėgos laikas 06:40 – 06: 59 h

ieiaiel07-07…07-11 šiuo laikotarpiu gimusius globoja

angelas YEIAIEL

diplomatų, mokslininkų, keliautojų bei jūrininkų globėjas. Į šį angelą reikia kreiptis kuomet žmogus yra praradęs dvasinę pusiausvyrą, kuomet po avarijos reikia susigrąžinti sveikatą, norint taikos šeimoje.Padeda pakliuvusiems į vergiją, globoja įžymybes. Angelo jėgos laikas: 07:40 iki 07:59 h

melahel

07-12…07-16 šiuo laikotarpiu gimusius globoja

angelas MELAHEL

jis globoja gamtosaugininkus, farmacininkus, žolininkus, turizmą, tvarkos saugotojus, homeopatus. Jis valdo žemės vaisius, vandens gelmes, gydomuosius augalus, globoja keliautojus ir saugo nuo ginklo. Globoja ir saugo tuos, kurie gimę 07:20 — 07: 39 h

archangelas Gabrielius

archangelas Gabrielius

ARCHANGELĄ GABRIELIŲ galima matyti, kaip raudonai-oranžinę liepsną centrinio kanalo eteryje. Jis yra transformacijos, pažinimo energijos globėjas. Archangelas Gabrielius globoja budistų, islamo, indų religinius agregorus.‎ Būtent Džabrailas ‎[Gabrielius]‎ atskleidė Mahomedui koraną. Archangelas Gabrielius yra mūsų ateities ,,programuotojas,,.

archangelas Mykolas

archangelas Mykolas

ARCHANGELAS MYKOLAS – įdealaus pasaulio simbolis, krikščioniškojo agregoro saugotojas bei visų sielų gynėjas ir globėjas. Jis esti mūsų sielų taurumo saugotojas, nes jis y esti tas-kas rūpinasi mūsų sielų energijos taurumu, neleidžia ‎[mums prašant]‎‎ nukrypti nuo kosmoso tikrosios programos.

archangelas Rafaelis

archangelas Rafaelis

ARCHANGELO RAFAELIO vibracijos panašios į archangelo Gabrieliaus, bet jo įtakojamas agregoras turi nežemišką prigimtį.

archangelas Urielis

archangelas Urielis

ARCHANGELAS URIELIUS yra labai aukštų vibracijų Dieviškosios energijos nešėjas, jo įtakos zona yra aukščiau Absoliutaus Rojaus sampratos. Žemėje archangelo Urieliaus funkcija buvo patikėta Dievo sūnui kartu su archangelu Mykolu ir šv. Mergele Marija, jie kartu suformavo centrinį krikščionybės agregorinį kanalą . Žemės būties reikšmė Aukščiausiajam protui labai svarbi, tad to kanalo formavimas buvo atiduotas ne archangelui Urieliui, bet Dievo Sūnui.

archangel_metatron

ARCHANGELAS METATRONAS – Dieviškosios energijos nešėjas kitiems angelams. Žemės šventieji žmonės būtent iš jo gauna Dieviškosios energijos, nes per šį archangelą gauta energija yra kokybiškesnė ir mažiau pažeista žemųjų žemiškųjų sluoksnių. Per archangelą Metatroną gauta energija yra itin aukštos kūrybiškos kokybės ir jos dažnis ne kiekvienam prieinamas.

Archangelų: Metatrono, Urieliaus, Rafaelio ir Gabrieliaus atspindi Šventosios Dvasios energetinės vibracijos bendrą ir tikrąją būseną. Šventosios Dvasios energijos per archangelą Urielių ir Metatroną beveik neprieinamos fizinei būsenai, bet mūsų fizinis kūnas lengvai priima archangelų Gabrieliaus ir Rafaelio energijos vibracijas.

sandalfonas

ARCHANGELAS SANDALFONAS ir jo legijonas įtakoja visą negyvąją gamtą. Archangelas Sandalfonas valdo galaktikų, žvaigždžių, planetų ir kitų makroobjektų raidą. Šis lygmuo sunkiai mums prieinamas, bet yra žinomas kaip torsioninių laukų sąvoka.

 

ARKANGELAS AZRAELIS

azraelisjo vardas reiškia: ,,tas kam padeda Dievas,,
Jis padeda žmogui mirties valandoje numirti oriai, be kančių, bei palydi ką tik mirusią sielą į astralines platybes.Taip pat jis globoja mirusiojo artimuosius jų skausmo valandą, globoja juos nuo ligų. Archangelas Azraelis yra tylus, ramus, gerbiantis žmones, kad jis padėtu, būtina į jį kreiptis, pasišaukti, kad jis būtų šalia netekties ir liūdesio valandą ir jis visada ateina, pasilieka šalia ir tyliai globoja.

 

Ši informacija skirta išskirtinai kūrybiškiems žmonėms, kurie domisi sakraliniu menu bei sakralinio meno išraiškos būdais, jos neprivalo skaityti nei skeptikai, nei ,,ateistai,,  nei tie, kas save laiko okultistais…